23.1.08

Geld voor opleiding in Kinderopvang

ENSCHEDE/ZWOLLE - De provincie Overijssel trekt een miljoen euro uit om dit jaar 5000 mensen in het basisonderwijs, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk te trainen om in een vroeg stadium gedragsproblemen bij kinderen en kindermishandeling op te sporen.

In 2009 en 2010 worden mensen werkzaam in het jeugdwelzijnswerk, het mbo en de thuiszorg getraind.

De provincie zet met de cursus 'Vroegsignalering' zwaar in op preventie en het onderkennen van onder meer opvoedingsproblemen bij kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. Na de eerste trainingen, die deze maand van start gaan, moeten de organisaties zelf het nut van de trainingen inzien en vervolgtrainingen voor nieuwe medewerkers zelf bekostigen.

Overijssels Gedeputeerde Zorg G. Ranter maakt dit vandaag in Zwolle bekend bij de officiƫle aftrap van het project. In Rotterdam is de training eerder ontwikkeld en toegepast, met goede resultaten.

Het project in Overijssel is vooral bijzonder, omdat nu voor het eerst een provincie werk maakt van een grootschalige en systematische aanpak. "We beginnen niet met een projectje in gemeente X of een pilot in de gemeente Y, maar duizenden mensen tegelijk worden getraind om problemen met kinderen op te sporen", aldus Ranter. Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel gevallen van kindermishandeling nog niet worden opgespoord, omdat signalen niet worden onderkend. "Ik denk dan ook dat we met de uitvoering van dit project meer gevallen van kindersmishandeling boven tafel krijgen, die nu nog niet bekend zijn of worden opgemerkt. Dat is natuurlijk een prima zaak ", stelt de gedeputeerde.

De training, waarbij ook de GGD, Carint, Tactus en Mediant betrokken zijn, is onderdeel van het Actieprogramma Jeugdzorg en de nota 'Nieuwe Bezems, Overijssel begint bij de jeugd' met een doorloop tot 2011 zoals die door Provinciale Staten zijn vastgesteld.

Een scala aan maatregelen moet de jeugdzorg efficiƫnter maken. Daartoe investeert de provincie de komende jaren in totaal dertien miljoen euro.

Bron: Rtv oost , Twentsche Courant Tubantia

Geen opmerkingen: