29.11.07

Roken waar je baby bij is


Als ouder wil je het beste voor je kind. Je zorgt voor een veilige omgeving en je probeert ervoor te zorgen dat je baby zich gezond ontwikkelt door warmte, zorg en goede voeding te geven. In deze zorg past ook de aandacht voor schone lucht. Tabaksrook is namelijk een vorm van luchtvervuiling, waar kinderen veel last van hebben. Minder roken of genoeg ventileren is niet genoeg.
IrritatieverschijnselenDe meeste mensen weten uit ervaring dat tabaksrook je ogen, neus en keel kan irriteren en hoofdpijn kan veroorzaken. Ook je baby kan veel last hebben van tabaksrook. Dat kan hij echter niet aan je duidelijk maken. Toch blijkt dat de rook de oogjes en de slijmvliezen van de mond, neus, keel en longen van je baby irriteert.
Op deze irritatie reageert je kind door vaak met zijn oogjes te knipperen en te tranen. Vaak krijgt hij ook een loopneusje en heeft hij meer slijmafscheiding in zijn luchtwegen. Als een baby deze verschijnselen heeft, denken de meeste mensen dat dit wordt veroorzaakt door een verkoudheid. Vaak wordt er niet bij stilgestaan dat deze irritaties het resultaat zijn van het inademen van tabaksrook.
Wat zijn nu precies de schadelijke gevolgen van tabaksrook? Wat kun je doen om te voorkomen dat je baby rook binnenkrijgt? Hoe deel je de afspraken die je daarover maakt mee aan rokende familieleden en vrienden?

Gevolgen van roken voor je baby
Baby’s en jonge kinderen, die in een rokerige omgeving opgroeien, beginnen in feite al op jonge leeftijd met roken. Dit kan hun gezondheid nadelig beïnvloeden, zowel op de korte als op de lange termijn. Tabaksrook inademen is namelijk erg schadelijk. Dat geldt voor jonge kinderen veel sterker dan voor volwassenen, omdat hun luchtwegen fijner gebouwd zijn en daardoor eerder beschadigd raken.

Wat gebeurt er nu precies als je baby toch tabaksrook binnenkrijgt? Hieronder staan de schadelijke gevolgen van de rooklucht:
> Grotere kans op infecties van de luchtwegen
Het inademen van tabaksrook heeft een slechte invloed op de groei en de werking van de longen van je kind. Het verkleint de opname van zuurstof en het maakt je baby vatbaarder voor ontstekingen van de luchtwegen. Hierdoor is de kans dat je kind bronchitis krijgt groter dan normaal. Kinderen die veel in de rook zitten, hebben bovendien vaker last van kortademigheid en het ophoesten van slijm.

Je kind kan dus last krijgen van hoestbuien, hij kan het benauwd krijgen en vol gaan zitten als gevolg van rook. De Gezondheidsraad heeft in een rapport van 1990 dan ook aangegeven dat kinderen met rokende ouders een duidelijk grotere kans hebben op klachten aan hun luchtwegen, dan kinderen van niet-rokende ouders.

> Grotere kans op oorontsteking
De kans op middenoorontsteking neemt toe als je kind geregeld in een rokerige omgeving verblijft. Uit onderzoek is gebleken dat 15% van de gevallen van middenoorontsteking bij kinderen van één tot zeven jaar wordt veroorzaakt doordat hun ouders roken.
Daarnaast lopen kinderen van rokende ouders meer de kans op vocht achter het trommelvlies, waar ze voortdurend last van houden. Als je kind aan deze aandoening lijdt, moeten er buisjes in zijn oren worden geplaatst. Het is gebleken dat eenderde van deze chronische middenoorontstekingen kunnen worden voorkomen als er niet meer in het bijzijn van kinderen wordt gerookt.

> Grotere kans op astma
Wanneer je kind aanleg voor astma heeft, is de kans dat hij ook werkelijk astma krijgt groter wanneer er gerookt wordt in zijn bijzijn. Bij astma zijnj de luchtwegen extra gevoelig; ze reageren allergisch op allerlei stoffen. Daardoor worden de luchtwegen nauwer en krijg je het benauwd; je moet aanhoudend hoesten en geeft slijm op. Als je kind astma heeft, kan tabaksrook zo’n aanval van benauwdheid veroorzaken.
Een groep gespecialiseerde artsen uit Londen heeft vastgesteld dat de aanvallen ernstiger zijn en vaker optreden wanneer een kind meer rook inademt. Ook is gebleken dat de longfunctie van astmatische kinderen met een rokende moeder 13 tot 23% slechter is dan van astmatische kinderen met een niet-rokende moeder. Astmatische kinderen die vaak in een rokerige omgeving zijn, hebben bovendien vaak meer medicijnen nodig.

> Vaker naar het ziekenhuis
Kinderen van rokende ouders gaan in de eerste twee jaren van hun leven vaker naar een dokter of ziekenhuis dan kinderen van niet-rokende ouders. Dat komt, omdat deze kinderen vaker last hebben van aandoeningen aan hun luchtwegen. De kans op opname in een ziekenhuis voor een luchtweginfectie, bijvoorbeeld longontsteking, is dan ook twee keer zo groot wanneer gerookt wordt in de omgeving van je kind.

> Grotere kans op wiegendood
Wiegendood is de plotselinge, onverwachte dood van een baby die gewoon gezond lijkt te zijn. Naar de oorzaken van deze plotselinge sterfgevallen is al veel onderzoek gedaan. Roken in de omgeving van je baby is één van de mogelijke factoren die bijdraagt aan wiegendood. Andere oorzaken zijn het op de buik of de zij slapen van je baby, het gebruik van een kussentje en een dekbed.

Het aantal gevallen van wiegendood is gedaald, omdat de meeste ouders er inmiddels voor zorgen dat hun kind op zijn rug slaapt en onder een deken of in een babyslaapzak ligt. Wanneer er nu ook voor wordt gezorgd dat kinderen niet worden blootgesteld aan tabaksrook (tijdens en na de zwangerschap) kunnen nog meer gevallen van wiegendood worden voorkomen.

> Blijvende gevolgen op latere leeftijd
Meerokende kinderen kunnen hun gehele verdere leven last houden van slechter werkende longen. Luchtwegenklachten tijdens de jeugd vergroten de kans op longziekten, zoals chronische bronchitis, longemfyseem en longkanker, op latere leeftijd. De Gezondheidsraad vindt dit een extra reden om blootstelling aan tabaksrook zo veel mogelijk te beperken.

Bron: http://www.babyinfo.nl/advies/verzorging/babyverzorging/art_rokenenbaby.asp

Geen opmerkingen: