31.12.07

Blijf af van de kinderopvang

Betaalbaarheid voorziening dreigt wegens succes van beleid in het gedrang te komen

De VVD blijft zich tot het uiterste verzetten tegen een desastreuze trendbreuk in overheidsbeleid die leidt tot hogere kinderopvangkosten voor hardwerkende gezinnen. In de afgelopen jaren is de toegankelijkheid van kinderopvang sterk verbeterd. Het vorige kabinet heeft daaraan een bijdrage geleverd door consistente beleidsmaatregelen.

De VVD heeft tijdens de vorige kabinetsperiode aanvullend het initiatief genomen voor wetgeving om de opvang voor schoolgaande kinderen te verbeteren. Dat deze beleidsmaatregelen succesvol zijn geweest blijkt uit de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (in 2006 de sterkste groei in dit millennium) en de recordgroei van het gebruik van kinderopvang door werkende ouders. Nederland leek definitief af te rekenen met de Europese achterstandspositie op het gebied van kinderopvang.

Het huidige kabinet heeft deze ontwikkeling op geheel eigen wijze vertaald. De sterke ontwikkeling van kinderopvang blijkt opeens een substantiële ‘tegenvaller’. In de Rijksbegroting 2008 staat letterlijk: ‘De uitgaven van de kinderopvangtoeslag stijgen harder dan geraamd. De tegenvaller loopt op van 305 miljoen euro in 2008 tot 344 miljoen in 2012.’ In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2008 staat dat hierdoor beleidsmaatregelen (in gewoon Nederlands: bezuinigingen) vanaf 2009 onvermijdelijk zijn.

Uit onderzoek (Waarborgfonds Kinderopvang) blijkt dat nu al een kwart van de kinderopvangorganisaties in financiële problemen dreigt te raken. En de wachtlijsten zijn gigantisch. Bezuinigingen op de kinderopvang zullen deze ontwikkelingen versterken. De gevolgen zijn een gepeperde rekening voor de ouders en een file van wachtende kinderen.

Volgens het CPB begint in 2008 economische tegenwind op te steken. Economen zien als hoofdoplossing het vergroten van het arbeidsaanbod. Betaalbare kinderopvang is dus van levensbelang.

Meer dan de helft van de werkende gezinnen en meer dan 500.000 jonge kinderen maken nu gebruik van betaalbare professionele kinderopvang. De aangekondigde bezuinigingen zijn slecht voor de arbeidsparticipatie van vrouwen, slecht voor de arbeidsmarkt en slecht voor de economische ontwikkeling in Nederland.

Bron: Financieel Dagblad (20 December 2007)

Geen opmerkingen: