31.12.07

Miljoenen voor kinderopvang

(Novum) - Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma (PvdA) trekt de komende jaren drie miljoen euro extra uit om de controle op de kinderopvang aan te scherpen. Volgens de bewindsvrouw is de sector zo sterk gegroeid dat de GGD niet meer voldoende capaciteit heeft om de controles uit te voeren. Met het geld moeten gemeenten die dat nodig hebben de komende twee jaar de controles op peil brengen.

In een brief aan de Tweede Kamer legt Dijksma uit dat de GGD zich door de toegenomen drukte voornamelijk toelegt op de controle van nieuwe kinderdagverblijven. Daardoor schiet vervolgcontrole bij bestaande kinderopvang erbij in.

Ook de kwaliteit van opvang bij gastouders lijdt onder een sterke groei, blijkt volgens Dijksma uit rapportages van GGD-inspecteurs. Dat komt door gastouderbureaus die zich beperken tot een minimale invulling van hun wettelijke taak, of zelfs dat niveau niet halen. De staatssecretaris dringt aan op aanscherping van de eisen voor de bureaus die zich bezighouden met kinderopvang bij gastouders.

Dijksma liet al eerder aan de Kamer weten te gaan overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Na het overleg heeft ze besloten tot de maatregelen. Zo krijgen projecten van de VNG en de GGD uit 2006 opnieuw subsidie.

Bron: Elsevier

Geen opmerkingen: