31.12.07

Kindermishandeling opnemen in opleidingen voor werken met kinderen

Het herkennen en omgaan met kindermishandeling komt niet of nauwelijks voor in de opleiding en training van mensen die met kinderen (gaan) werken. Dit bleek tijdens een door Abvakabo FNV georganiseerd symposium waar alle disciplines uit het welzijnswerk bijeen waren. De vakbond vindt dit ongehoord en wil dat minister Rouvout voldoende kennis en training rondom het thema kindermishandeling als eis stelt bij het verstrekken van subsidie aan organisaties waarbij het werken met kinderen centraal staat. Dit schrijft Abvakabo FNV in een brief aan de minister.

De brief bevat de conclusies van het symposium 'Stop kindermishandeling. Ook jij kunt iets betekenen'. Werknemers uit ondermeer de kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening spraken hier over professionele randvoorwaarden rondom het thema. Een meerderheid geeft aan meer tijd en ruimte te willen voor training in het herkennen en stoppen van kindermishandeling. Corrie van Brenk, bestuurder Abvakabo FNV: 'Wil de sector haar werk goed kunnen doen dan is scholing een belangrijke voorwaarde. Kindermishandeling moet een vast onderdeel zijn van de opleiding. Dit geeft ook beginnende beroepsbeoefenaren meer inzicht.' Ze roept minister Rouvoet op om dit te bespreken met minister Plasterk.

Bron: http://www.perssupport.nl/publishingweb/pressrelease/detail.do?pressId=11202&type=today&searchKey=6519502c-afa3-11dc-b232-458621658f51&languageId=NL&pageIndex=1

Geen opmerkingen: