17.12.07

Gehandicapte kinderen in de reguliere opvang

Steeds meer ouders willen hun kind met een handicap zo gewoon mogelijk laten opgroeien: spelen met vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, gewoon kind zijn met andere kinderen. Een plaats in de reguliere kinderopvang hoort daarbij. Reguliere kinderopvangvoorzieningen zijn bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang. De opvang van gehandicapte kinderen in de reguliere opvang wordt geïntegreerde kinderopvang genoemd.

Een plaats in een gewone kinderopvang biedt allerlei voordelen. Gehandicapte kinderen steken vaak veel op van de omgang met niet-gehandicapte leeftijdgenootjes. En andersom krijgen niet-gehandicapte kinderen de kans om kinderen met een handicap te leren begrijpen en accepteren.
Reguliere opvang is vaak veel dichter bij huis te vinden dan speciale opvang; dat betekent dat uw kind niet met een busje naar de opvang hoeft te worden gebracht en dat uw kind contact krijgt met kinderen uit de buurt.

Voor u kan opvang van uw gehandicapte kind betekenen dat u meer tijd en ruimte krijgt voor uzelf en de andere gezinsleden. Zo wordt het makkelijker voor u om uw kind thuis te blijven opvoeden. Voor werkende ouders is de reguliere opvang aantrekkelijk omdat die vaak veel beter aansluit bij hun behoefte dan de speciale opvangvoorzieningen.

Een peuterspeelzaal
biedt beperkte opvang, meestal van 9 tot 12 uur, om ouders te ontlasten en het kind te laten wennen aan leeftijdgenootjes en het schoolse model. De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Een kinderdagverblijf
biedt opvang parallel aan de tijden dat een ouder werkt. Dit kan zijn tussen 7 en 19 uur, afhankelijk van de werktijden van de ouders.


Hoe vind ik een goede plek in de reguliere opvang voor mijn kind?

U hebt besloten dat u uw kind in een reguliere opvangvoorziening wilt plaatsen. Maar hoe makkelijk is het om uw kind in een gewone opvang geplaatst te krijgen? En hoe wenselijk is het eigenlijk? Er kunnen allerlei vragen bij u opkomen, zoals:

> Is het moeilijk om een kinderopvangplaats te vinden voor een kind met een beperking?
De opvang van gehandicapte kinderen in de reguliere opvang is nog volop in ontwikkeling. Er zijn geen algemene regels of regelingen. Er zijn in Noord-Brabant voldoende plaatsen, zij het niet altijd op het gewenste dagdeel. Sommige dagopvangvoorzieningen hebben een voorrangsregeling voor het plaatsen van gehandicapte kinderen, terwijl deze kinderen bij andere voorzieningen worden geweerd.

In Tilburg zijn enkele kinderopvangorganisaties die kinderen met specifieke wensen opvangen. Waar nodig wordt met het Rugzakje specifieke begeleiding van bijvoorbeeld de thuiszorg ingehuurd. Een andere vorm van samenwerking is de kinderopvang voor kinderen met een beperking in verschillende groepen maar in één gebouw. Daar vindt op gezette tijden uitwisseling plaats tussen kinderen en leidsters.

> Hoe kom ik erachter of een bepaalde reguliere opvangvoorziening geschikt is voor mijn kind?
Belangrijk is de reactie van de leidsters en de leidinggevenden in het kinderdagverblijf. Denken ze mee, zoeken ze samen met u actief naar oplossingen? Of reageren ze star en zeggen ze al gauw dat iets niet kan? Kijken ze naar het hele kind, of zien ze uw kind alleen als een handicap? Kijken ze ook naar wat wel kan, hebben ze een positieve insteek? Het is voor beide partijen een kwestie van uitproberen.

Een kinderdagverblijf doet het goed als het erin slaagt het kind zo gewoon mogelijk te laten meedraaien door het de nodige extra aandacht te geven. Het is essentieel dat u actief betrokken blijft bij de opvang van uw kind en dus ook na de plaatsing blijft meedenken over hoe het beter kan.Soms heeft een kind zo veel extra zorg nodig dat er een paar extra handen nodig is. Die zorg kan bijvoorbeeld worden betaald uit het persoonsgebonden budget van het kind, maar er bestaan ook andere mogelijkheden. Niet alle kinderopvangcentra kennen die. Vraag ernaar bij de MEE-organisatie in uw regio.

Bron:
http://www.meeregiotilburg.nl/index.php/type/zoeken/id/30767/type_landelijk/P/doelgroep//leeftijdCode//thema//trefwoord//soort/

1 opmerking:

Marieke Scholten zei

De gedachte achter geintegreerde opvang vind ik erg goed, echter soms zijn er kinderen of jongeren met een zodanige beperking dat bijzonder naschoolse opvang wel nodig is.